Nový rozsudek v kauze SVAK dává za pravdu Jihlavě

09.11.2018
Ilustrační foto
Město uspělo s další žalobou vůči Ministerstvu vnitra.
Další rozsudek v řadě dává za pravdu městu Jihlavě v jeho sporu o městské vodovody a kanalizace se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Krajský soud v Brně ve svém rozsudku 1. listopadu zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR z května 2016 i prvostupňové rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina z března 2016 o odložení návrhu statutárního města Jihlavy na určení jeho vlastnictví k privatizovanému majetku. Krajský úřad Kraje Vysočina tehdy rozhodl s odůvodněním, že věc náleží do pravomoci soudů a nikoliv správních úřadů.

Krajský úřad Kraje Vysočina bude po nabytí právní moci rozsudku povinen pokračovat v řízení, zahájeném již v roce 2014, a do lhůty jednoho měsíce v něm vydat rozhodnutí.

Ministerstvo vnitra je dle aktuálního rozsudku též povinno uhradit městu Jihlavě náklady řízení.

„Je to další úspěch statutárního města Jihlavy při vymáhání svého vypořádání se svazkem. Svazek svými obstrukcemi a nevůlí k vypořádání pouze prohlubuje ztrátu svým členským obcím,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Kalina.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Jihlavska