Jak se to v Jihlavě dělá

01.06.2018
Jak se to v Jihlavě dělá…

Tak mě vyhodili ze sociální komise, paní Müllerová. Prý jsem nepracoval, dokonce jsem prý její činnost sabotoval.
Od roku 2014, kdy jsem byl do Komise pro sociální a neziskovou oblast za Forum Jihlava jmenován, jsem z 28 schůzí chyběl 5x, vždy omluveně, byť jednou v roce 2015 dodatečně. Zúčastnil jsem se všech diskusí, jak možno vidět ze zápisů, dokonce na dvou z pěti letošních, tj. posledních jednáních jsem jako ověřovatel zápisu podepsán. Divné sabotování.
Hlasoval jsem ve všech bodech s výjimkou letošních přidělování dotací na sociální služby. Ta jsem otevřeně bojkotoval na protest proti tomu, že největší (brzy skoro dvoumilionová) sociální dotace města Domovu Stříbrné Terasy je nejen nefér vůči ostatním žadatelům a jde zcela mimo dotační systém města. Především její nasmlouvání a způsob přidělování peněz umožňuje, aby prostředky z městského rozpočtu odcházely do soukromého zařízení BEZ VĚDOMÍ zastupitelů. Což se také, jak jsem doložil, v roce 2016 stalo. Tím spíš, že o její výši nerozhodují v rozporu se smlouvou s Corbadou ani zastupitelé, ani skutečná potřeba domova, ale číslo udané krajem.
Takže bojkotuji systém, který město stejně samo obchází, a ne práci sociální komise, jak tvrdí ti, co mě vyhodili.
Ale čemu se divím, nic nového. Od roku 2015 se snažím upozornit na skutečnost a nesčetné důkazy o tom, že společenství kolem Jihlavských Teras je z pohledu města nastaveno podivně, netransparentně,  nevýhodně a nekorektně. Za tu dobu bylo ze strany vedení města proneseno jen na jednáních zastupitelstva na 70! výroků, jejichž tvrzení lze snadno na základě dostupných dokumentů vyvrátit. Nejde při tom o žádné marginálie. Například:  na jednání MZ 20.9.2016 primátor Chloupek pronesl  tyto výroky: „to zakládala Corbada a založila si to takhle a jako velký ústupek považovala to, že tam vůbec toho zástupce města pustila“. Skutečnost: bez aktivní účasti a deklarované garance města by MPSV projekt vůbec nepřijalo a Corbada by investiční půjčku na výstavbu domova od MPSV nedostala. Nebo: „Podstatné je to, že několik let se tam chodí každý rok na kontrolu, kontrola tam nezjistila nic,“.  Skutečnost: První kontrola města přišla do DST až v roce 2015 na základě mého podnětu. Upozorňoval jsem už od 2012 a mimochodem pochybení zjistila. Nebo: „což tedy je pro město, které tímto má zajištěny ty místa v domově pro seniory výhodné, protože pokud by byl náš, tak by to stálo daleko víc“. Skutečnost: Na předchozím červnovém zastupitelstvu předložil náměstek Kolář materiál, z něhož vyplývá, že provozní náklady na lůžko byly v té době  v DST o 70% vyšší než  v DD Lesnov. Tento materiál byl ignorován.
To je jen kratičký výstřižek z  diskuse na zářijovém zastupitelstvu 2016 o vztahu města  k projektu v bývalé Tesle v souvislosti s čerpáním veřejných prostředků.
A těch obstrukcí, co kolem bylo.Vedení města nedbalo ani téměř 30 veřejných upozornění zastupitelů nebo výborů typu: „i když samozřejmě nejsem účetní, musím podotknout, to musel na to přijít každý, protože Excel v podstatě fakturoval práce, které ještě neprovedl“ (předseda kontrolního výboru p. Šlechtický 20.9.2016) nebo „navíc ve finančním výboru máme paní Veselou, která je členkou přímo správní rady, jo, Stříbrných Teras a způsob, jakým je s ní nakládáno, nebo to, co jsme si vyslechli, to rozhodně nejsou historky o tom, že se tam jedná s městem jako s rovným společníkem. Jo, to samé nám potvrdil pan Šlejtr, který sedí v dozorčí radě.“ (tehdy ještě opoziční p. Mayerová, předsedkyně finančního výboru 20.9.2016)
Některé z těch obstrukcí byly přímo pikantní: 22.2.2016 odmítl primátor Chloupek předat kontrolnímu výboru (na základě usnesení zastupitelstva) dokumenty určené kontrolnímu výboru se zdůvodněním, aby prý neporušil moje AUTORSKÁ PRÁVA! To nevymyslíš.
Písemné i digitální zdokumentování všech těchto faulů na zastupitele a veřejnost  je součástí trestního spisu. Policie bohužel nemůže řešit lhaní ani podrazy politiků. To je věcí jejich cti, svědomí a pozornosti voličů.
Možná, že už se mnohé z věcí, na které jsem poukazoval, v tichosti časem vyřešily. Dotace města to však mezi nimi  není a přístup vedení města k řešení tohoto problému se jak vidno nezměnil také. Poukazuji na tyto nedostatky, tož je potřeba mě umlčet, nejlépe pak ještě očernit. Proto ta „špatná práce v komisi", vědí paní Müllerová. Voni si to budou dělat po svým a ty, občane, nedej bože opoziční, drž hubu a kývej. Nebo poletíš.

Petr Kubíček
nyní už bývalý člen KPSNO za Forum Jihlava
Autorem článku nejsou Domácí noviny
Za obsah článku neneseme odpovědnost

Aktuálně z Jihlavska